* گزارش مسابقه استانی روبیک و سودوکو :  اولین مسابقه استانی سودوکو  و  مکعب روبیک استان گلستان بوسیله اداره آموزش و پرورش شهرستان کلاله و با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا علیه السلام  درساعت 9 صبح روز پنجشنبه 22/12/1392 در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کلاله برگزار گردید.


ادامه مطلب ...