ساعات کاری پژوهش سرا

سـاعـات کـار  پـژوهـش سـرا
دانش آموزان پسر: روزهای فرد ( شیفت صبح یکشنبه، بعد از ظهر سه شنبه،صبح پنجشنبه)
دانش آموزان دختر: روزهای زوج (شیفت شنبه صبح ، دوشنبه صبح ، چهارشنبه عصر)
 
/ 0 نظر / 300 بازدید