# سودوکو

نتایج مسابقه استانی سودوکو و مکعب روبیک شهرستان کلاله

* گزارش نتایج مسابقه استانی روبیک و سودوکو : اولین مسابقه استانی سودوکو  و  مکعب روبیک استان گلستان بوسیله اداره آموزش ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 175 بازدید